Księgarnie to ważne miejsce spotkań z literaturą - ma o tym przypomnieć wspólny projekt Instytutu Książki i Polskiej Izby Książki. Dzięki ich inicjatywie powstanie Ogólnopolska Baza Księgarń - ogólnodostępny, bezpłatny portal, informujący o lokalizacji, profilu i działalności księgarń w całym kraju.

"Gromadzenie danych pozwoli na systematyczne badanie rynku. Jesteśmy zaniepokojeni alarmującym trendem zanikania małych księgarń" - mówi zastępca dyrektora Instytutu Książki Elżbieta Kalinowska. Program ma odwrócić ten niekorzystny trend.
"Księgarnie są ważnymi instytucjami kultury zwłaszcza w mniejszych ośrodkach i ich obecność tam jest niezbędna" - dodaje Elżbieta Kalinowska.
Jednym z aspektów wsparcia księgarstwa w Polsce jest próba określenia, jak wygląda dziś ten rynek. Pomóc ma w tym właśnie utworzenie bazy księgarń.
"Dziś nie wiadomo, ile ich jest i w jakim są stanie" - wyjaśnia Piotr Dobrołęcki z Polskiej Izby Książki. PIK i Instytut Książki podjęły więc szeroko zakrojone działania w celu dokładnego przebadania rynku księgarskiego, ustalenia liczby księgarń, a przede wszystkim określenia ich stanu.
"Rynek jest szeroki i różnorodny" - ocenia Ewa Tenderenda-Ożóg z Biblioteki Analiz, która zajmuje się zbieraniem danych do Ogólnopolskiej Bazy Księgarń.
W Polsce są księgarnie oferujące nie tylko sprzedaż książek: klubo-księgarnie, księgarnie z miejscami zabaw dla dzieci, antykwariaty, księgarnie artystyczne, językowe, ekonomiczne czy wreszcie kameralne i ambitne placówki w małych miejscowościach. Ogólnopolska Baza Księgarń, czyli portal dla księgarzy i czytelników, ma być gotowa na początku przyszłego roku.