statystyki

Doradca restrukturyzacyjny, czyli lekarz chorego przedsiębiorstwa

autor: Bartosz Sierakowski04.08.2015, 09:38; Aktualizacja: 04.08.2015, 09:54
budowa, dom, nieruchomości

Regulacje dotyczące wyboru doradcy restrukturyzacyjnego pozostają w zgodzie z konsekwentnie realizowaną przez ustawodawcę zasadą zwiększenia zaangażowania i aktywności wierzycieli w toku prowadzonych postępowań. Dla przykładu w przyspieszonym postępowaniu układowym co do zasady sąd będzie samodzielnie wybierał nadzorcę sądowego. Jednocześnie jednak ustawa przyznaje możliwość złożenia przez dłużnika wniosku o powołanie na to stanowisko określonej osoby, przy czym wniosek taki musi zawierać pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności. W razie spełnienia tego wymogu oraz pod warunkiem, że wybrana osoba będzie dawała rękojmię należytego wykonywania obowiązków, sąd będzie zobowiązany powołać wskazanego doradcę.źródło: ShutterStock

Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., powoła do życia zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Ma to być profesjonalista ze specjalistyczną licencją, wspierający swoją wiedzą i zaangażowaniem proces naprawczy w przedsiębiorstwie, które znalazło się w tarapatach finansowych. Jego głównym zadaniem ma być ratowanie firmy i zapobieganie upadłości. Ma być zatem dla chorej firmy niczym lekarz. To on ma kontrolować działalność zadłużonego przedsiębiorcy, doradzać mu w zarządzaniu, wspomagać proces negocjacji i zawierania układu z wierzycielami. Będzie czuwał również nad procesem realizacji zatwierdzonego przez sąd układu. Ważną kwestią będzie doradztwo na etapie przedsądowym – może mieć duże znaczenie dla niewielkich firm. Zakres funkcji będzie się jednak różnił w zależności od rodzaju postępowania naprawczego, różny też będzie sposób powoływania doradcy. Jednak, co istotne – inaczej niż przypadku syndyka – o wyborze doradcy restrukturyzacyjnego nie będzie decydował już wyłącznie sąd, ale duży wpływ na jego powołanie będą mieli wierzyciele i zarządzający. To właśnie oni będą mogli w większości przypadków wskazać osoby do pełnienia funkcji (w zależności od rodzaju postępowania).Oprac. JP

Idea nowego zawodu

Podstawowym założeniem ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 987) jest realizacja polityki nowej szansy, a więc idei, która opiera się na założeniu, że właściwym podejściem do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. Prawo restrukturyzacyjne zasadę tę realizuje poprzez ustanowienie aż czterech procedur naprawczych: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. To jednak nie wystarczy. Konieczne było stworzenie mechanizmów zapewniających należyte funkcjonowanie nowych rozwiązań prawnych, a przy tym odcinających się od dotychczasowych instytucji charakterystycznych dla prawa upadłościowego. Przykładem takiego rozwiązania jest wprowadzenie do wspomnianych procedur profesjonalnego podmiotu wspierającego (a czasami prowadzącego) cały proces naprawczy, czyli doradcy restrukturyzacyjnego. Ustawodawca wyszedł bowiem ze słusznego założenia, że podmiot ten (może to być osoba fizyczna, jak również spółka prawa handlowego) dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz praktycznemu przygotowaniu daje nadzieję na pozytywną realizację celów nowej ustawy, a jednocześnie nie będzie kojarzony z syndykiem.

Kto będzie mógł nim zostać

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego będzie uzyskanie stosownej licencji, poprzedzone egzaminem państwowym.

Ustawodawca w art. 24 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego wprowadził zasadę, że nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadający taką licencję.

Licencja ta będzie wydawana na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (taką nazwę będzie miała od 1 stycznia 2016 r. ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 776 ).

W zależności od rodzaju wszczętego postępowania doradca będzie występował pod nazwą nadzorcy układu, nadzorcy sądowego bądź też zarządcy. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego będzie więc zbiorem kompetencji interdyscyplinarnych, związanych z przekrojową wiedzą oraz doświadczeniem we wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza otoczenia ekonomicznego i prawnego.

Z tych też względów ustawodawca dopuszcza tworzenie spółek restrukturyzacyjnych, których potencjał ludzkiej wiedzy i doświadczenia ma zapewnić pomyślne skutki dla świadczonych usług.

W wyniku działań ustawodawcy rozwinie się profesjonalny rynek usług doradztwa restrukturyzacyjnego. Powstaną podmioty zajmujące się zawodowo restrukturyzacją przedsiębiorstw, dzięki którym dłużnik będzie mógł znaleźć fachową pomoc, w tym uzyskać wiedzę na temat źródeł finansowania układu oraz obrać właściwą ścieżkę restrukturyzacji, tak aby na koniec ponownie stanąć do walki na rynku.


Pozostało 53% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane