Niski podatek od produktów rolnych
20 maja w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja przewidująca wprowadzenie 1 stycznia 2016 r. preferencyjnych zasad opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, serów, wędlin). Rolnicy będą mogli opodatkować przychody ze sprzedaży tych produktów zryczałtowanym 2-proc. podatkiem dochodowym. Warunkiem będzie prowadzenie np. ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach.
Więcej: www.rcl.gov.pl
Ulgi na zakładowe żłobki
26 maja Rada Ministrów poparła projekt nowelizacji przepisów o podatku dochodowym. Przewiduje on możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.
Więcej informacji w karcie produktu
27 maja posłowie znowelizowali ustawę o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Dołączana do urządzeń elektrycznych karta produktu ma zawierać napisaną po polsku tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych urządzenia. Jego dostawca będzie musiał dołączać karty do udostępnianych klientom broszur lub innej dokumentacji. Zniesiony zostanie obowiązek dołączania jej do każdego produktu oddzielnie.
Więcej: www.sejm.gov.pl