Deficyt finansów publicznych w okolicach 3 proc. PKB przy tak wysokim wzroście gospodarczym jak obecnie trudno nazwać szczytem marzeń. Skoro gospodarka jest blisko wykorzystania całego potencjału, z deficytem powinniśmy być bliżej zera (a może myśleć o nadwyżce). Jeden powód to ograniczanie długu publicznego. Inny – gdyby koniunktura się pogorszyła, rząd może ruszyć na ratunek, zwiększając deficyt. Ale tylko wtedy, gdy mowa o zwiększaniu, a nie o utrzymywaniu go na wysokim poziomie.
Krótko mówiąc, w naszym wspólnym interesie jest, by obecny budżetowy sukces nie został przejedzony.