Unia Europejska źle wydaje część swoich pieniędzy - uważa Europejski Trybunał Obrachunkowy. Zdaniem Trybunału, w ubiegłym roku Bruksela niewłaściwie ulokowała 7 miliardów euro. To 4,7 procent całego budżetu.

Audytorzy wskazują przede wszystkim na konieczność lepszego zarządzania wydatkami w ramach unijnych funduszy. Szef Trybunału Victor Valdeira wskazuje, że najwięcej błędów jest w wydatkach na politykę regionalną - tam zmarnotrawiono 6,9 procent funduszy. Wśród przykładowych błędów kontrola wykazała na przykład przyznanie środków małemu przedsiębiorstwu, którego właścicielem jest duży koncern, a także subsydia dla obszarów trawiastych, które okazały się być zarośnięte przez krzaki i drzewa.

Zdaniem Trybunału, Unia powinna zmienić strategię i zamiast skupiać się głównie na odpowiednim wykorzystaniu funduszy, sprawdzać, na co dokładnie są przeznaczane.