Do resortu wrócił Jarosław Neneman dotychczasowy doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw samorządów (od października 2010 r.). Przejął część kompetencji wiceministrów Janusza Cichonia i Jacka Kapicy (podatki dochodowe, VAT, lokalne, rynek gier i zakładów, akcyza). Jarosław Neneman był już związany z resortem finansów. Pierwotnie był doradcą MF (od 2003 r.), a w kwietniu 2004 r. objął stanowisko szefa gabinetu politycznego ministra finansów Mirosława Gronickiego w rządzie Marka Belki (6 września 2004 r. został podsekretarzem stanu w tym resorcie). Jarosław Neneman wrócił do MF jako wiceminister finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Swoją funkcję pełnił od 24 maja do 17 listopada 2006 r.

Nowy wiceminister finansów jest adiunktem i kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także wykładowcą na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępcą kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych przy wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jest także ekspertem Fundacji Naukowej CASE oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Urodził się w 1963 roku w Łodzi, studiował na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1982–1989), uzyskując specjalizację z marketingu (1987 r.) i handlu zagranicznego (1989 r.). W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim za pracę dotyczącą redystrybucyjnych konsekwencji wprowadzenia VAT w Polsce. Pracował na Uniwersytecie Łódzkim jako asystent, następnie jako adiunkt w Instytucie Ekonomii UŁ.