W wielu krajach poczty rozpoczęły na większą niż dotychczas skalę świadczenie usług bankowych i ubezpieczeniowych. Największy sukces odnotowano we Francji i Włoszech, gdzie usługi finanso-we wprowadzono w relatywnie wczesnej fazie rozwoju wolnego rynku. We Włoszech Poste Italiane już 74 proc. przychodów uzyskuje dzięki nim. Francuski operator narodowy czerpie z tego sektora 25 proc. przychodów. Na Słowacji i w Szwajcarii jest to ok. 23 proc.

Podobny proces rozpoczął się również w Polsce, chociaż Poczta Polska jest jeszcze na początku drogi do dywersyfikacji przychodów. W 2011 r. 70 proc. z nich uzyskiwała dzięki sprzedaży tradycyjnych usług listowych, 17 proc. z rynku KEP (paczki i usługi kurierskie) oraz 17 proc. z tradycyjnych usług finansowych. Operator zakłada, że w 2018 r. wpływy z tytułu obsługi przesyłek listowych będą stanowić już tylko 54 proc. przychodów, a z tradycyjnych usług finansowych 10 proc. Ubytek mają zniwelować zwiększone wpływy z rynku KEP (29 proc.) oraz sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.