Wiele z rad udzielonych przez OECD jest już realizowanych - twierdzi wicepremier Janusz Piechociński. Chodzi między innymi o reformę urzędów pracy czy uchwalenie budżetowej reguły wydatkowej.

Minister podkreśla, że raport OECD jest dla Polski korzystny. Janusz Piechociński zapewnił, że Polska już teraz realizuje zalecenia organizacji. Wicepremier poinformował sekretarza generalnego OECD Angela Gurrię, że Polska finalizuje reformę powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, które mają być rozliczane ze skuteczności. „Wsparcie publiczne ma służyć zatrudnianiu, a nie poszukiwaniu pracy” - podkreślił Janusz Piechociński.

Wicepremier dodał, że Polska wypełnia także zalecenia makroekonomiczne, między innymi uchwalając nową regułę wydatkową dla budżetu państwa. Nie pozwala ona na nadmierne zadłużanie kraju. Zdaniem Janusza Piechocińskiego Polska cały czas musi poprawiać konkurencyjność gospodarczą, która nie jest dana raz na zawsze.

Dziś przedstawiciele OECD poinformowali, że Polska gospodarka będzie rozwijać się w tym roku w tempie ponad 3 procent PKB. Utrzymanie szybkiego wzrostu będzie wymagać jednak reform, między innymi zmiany w zamówieniach publicznych czy uproszczenia działalności gospodarczej.