"Od 25 lat Polska wyrosła na jednego z liderów wzrostu w Europie, uniknęliśmy głębokich skutków kryzysu i zachowaliśmy wzrost gospodarczy, kiedy inne państwa przeżywały zapaść. Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki. Trzeba tworzyć dla nich warunki do rozwoju i dobry klimat do konkurencyjności" - stwierdził prezydent RP, Bronisław Komorowski komentując raport OECD dot. konkurencyjności.

"Musimy bacznie obserwować co zachodzi w gospodarce europejskiej, szczególnie jakie są skutki kryzysu" - stwierdził Prezydent RP. "Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki. Trzeba im tworzyć warunki do rozwoju i dobry klimat do konkurencyjności" - zauważył Bronisław Komorowski.

Prezydent RP poinformował, że jego Kancelaria pracuje nad pakietem zmian dla małych i średnich firm.

Pakiet opiera się na trzech zakresach

-poprawy warunków dla podatników
- poprawa warunków dla innowacji
- zmiany w prawie pracy

"Polska potrzebuje uruchamianego w odpowiedniej sytuacji politycznej impulsu reformatorskiego. To oznacza konieczność stworzenia warunków dla przedsiębiorstw. Raport OECD wskazuje też na kwestie poprawy sytuacji na rynku pracy, jak również zmian w szkolnictwie wyższym" - dodał Komorowski.

Prezydent wskazał też na problem innowacji w Polsce. "Powinna działać w Polsce ulga na działalność badawczo rozwojową. Polska jest jednym z ostatnich państw OECD, które nie promuje tworzenia technologii ale promuje ich zakup.

W Pałacu Prezydenckim odbywa się debata na ten temat, z udziałem prezydenta i sekretarza generalnego OECD. Otwierając spotkanie, prezydent Komorowski zwrócił uwagę, że kraje, których gospodarka ucierpiała w czasach ostatniego kryzysu, zaczynają odrabiać do nas straty i niebawem będą bardziej konkurencyjne od Polski. Dlatego ważne jest wysokie PKB i zwiększenie zdolności eksportowych - mówił prezydent.