Sekretarz Generalny OECD przedstawił strategie organizacji na następne lata dla Polski. Zapowiedział, że Polsce potrzebna jest pilna reforma na rynku pracy. "Wydajność pracy w Polsce jest na niskim poziomie jak i wskaźnik zatrudnienia. Trzeba
zredukować dualizm rynku pracy, nie może być tak wielu umów tymczasowych" - zauważył Gurria.

"Polska musi zaktywizować osoby bezrobotne, gdyż w Polsce aż 25 proc. młodych osób jest bez pracy. Trzeba stworzyć sytuację kiedy miejsca pracy będą tańsze dla przedsiębiorców" - stwierdził Sekretarz Generalny OECD.

Potrzebna jest też reforma sektora rynków i produktów. "Należy zachować długie kadencje szefów urzędów regulacyjnych i ochrony konkurencji,  aby takie osoby nie mogły być usunięte ze względów politycznych" - powiedział Gurria.

Sekretarz generalny OECD zauważył, że w Polsce potrzebna jest też reforma oświaty jak i reforma w zakresie innowacji.