Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy do 2,7% w 2014 r. i do 3,3% w 2015 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Oznacza to podtrzymanie prognoz, przedstawionych przez OECD w listopadzie ub.r.

"Polska osiągnęła znaczny postęp w restrukturyzacji gospodarki, zwiększając jej konkurencyjność oraz podnosząc jakość warunków życia do poziomu innych państw europejskich" - powiedział sekretarz generalny OECD Ángel Gurría, cytowany w komunikacie.

"Pomimo tych sukcesów bezrobocie w Polsce pozostaje na wysokim poziomie, a restrykcyjne przepisy na rynku produktowym wciąż utrudniają aktywność gospodarczą. Dalsze reformy są konieczne, jeśli Polska chce być postrzegana jako gospodarka innowacyjna" - dodał Gurría.

Według OECD, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmniejszenie wysokiej stopy bezrobocia w Polsce, która waha się na poziomie 10%, wymagają działań mających na celu zmniejszenie skrajnej segmentacji rynku pracy. Działania te powinny dotyczyć objęcia wszystkich umów o pracę identycznymi wymogami dokonywania składek podatkowych i społecznych, poprawy procedur rozwiązania umów oraz ograniczenia łącznego czasu trwania umowy na czas określony.

OECD prognozuje, że stopa bezrobocia w Polsce (mierzona jako odsetek osób powyżej 15 roku życia pozostających bez pracy) wyniesie 10,4% w tym roku i spadnie do 10,1% w przyszłym roku.