Jednocześnie Fitch podtrzymał takie same ratingi dla polskich obligacji. Pułap ratingu został także podtrzymany na poziomie AA-, zaś krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2.

Agencja podała, że rating mógłby zostać podniesiony, gdyby w Polsce nastąpiła np. wyraźna poprawa w zakresie konsolidacji fiskalnej i mocniejszy spadek wskaźników zadłużenia zewnętrznego. Z kolei obniżka groziłaby, gdyby nastąpiło wyraźne poluzowanie polityki fiskalnej, które zagroziłoby realizacji średnioterminowych celów w zakresie ograniczania deficytu i zadłużenia, bądź też gdyby Polska odnotowała przedłużający się okres osłabienia gospodarczego.