Fitch Ratings uważa, że niedawne zmiany z polskich finansach publicznych - zapoczątkowane przez zmiany w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) - będą neutralne dla ratingów Polski (A-/A/stabilna), ponieważ obniżce długu i kosztów jego obsługi będzie towarzyszyć w dłuższym terminie wzrost zobowiązań dotyczących emerytur. Fitch nie spodziewa się też znaczących konsekwencji spodziewanej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE.

Fitch szacuje, że przekazanie 51,5% aktywów OFE na indywidualne konta w państwowym systemie (ZUS) obniżył dług sektora rządowego i samorządowego (general government) o 7,5 pkt proc.

Według przeważających opinii (i założenia Fitcha) Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionuje przekazania aktywów, "które już zostało zrealizowane i trudno byłoby je odwrócić", podano w raporcie.

"Trybunał może raczej skupić się na szczegółach, takich jak zakaz reklamy OFE oraz zakaz inwestycji w obligacje skarbowe" - czytamy dalej.

Ocenia wiarygodności kredytowej Polski będzie nadal zależała od konsolidacji fiskalnej, obniżenia zewnętrznego zadłużenia i konwergencji dochodów, konkluduje Fitch.