Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy do 3,0% w 2014 r. i do 3,2% w 2015 r. z ubiegłorocznych 1,6%, prognozuje Fitch Ratings.

"Fitch prognozuje, że realny wzrost PKB przyspieszy do 3% w 2014 i 3,2% w 2015 z 1,6% w 2013, powyżej średnich dla strefy euro i regionu, ale nieco poniżej mediany dla kategorii A. Głównym czynnikiem wzrostu zapewne przestanie być eksport netto, a stanie się nim popyt krajowy, dzięki odbiciu w konsumpcji gospodarstw domowych i inwestycjach prywatnych" - czytamy w komunikacie.

Agencja podkreśla, że także inwestycje publiczne powinny przyczynić się do wzrostu dzięki temu, że stopniowo zaczną napływać środki unijne z perspektywy 2014-2020 (106 mld euro, tj. 25% rocznego PKB).

Fitch zwraca przy tym uwagę, że Polska jest nadal narażona na skutki rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro ze względu na rozległe powiązania handlowe i finansowe.