Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w IV kw. 2013 r. zwiększył się o 0,3% kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii Europejskiej wzrósł o 0,4% kw/kw, wynika z pierwszych szacunków urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w IV kw. 2013 r. o 0,5% w strefie euro i o 1,0% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4% wzrostu w tym ujęciu.