Eksport z Polski wyniósł 11,597 mld euro w grudniu ub.r., tj. spadł o 14,7% wobec poprzedniego miesiąca, ale wzrósł o 10,0% w ujęciu rocznym, szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Według KUKE, w całym 2013 r. eksport zwiększył się o 4,4% r/r do 155,0 mld euro, zaś w tym roku - według prognozy Korporacji - ma wzrosnąć o dalsze 10,2% do 170,6 mld euro.

"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w grudniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w grudniu eksport z Polski wyniósł 11,597 mld euro. Był więc o 14,7% mniejszy niż w listopadzie i jednocześnie o 10,0% większy niż w grudniu 2012 r." - czytamy w komunikacie.

KUKE tłumaczy, że oczekiwane w grudniu ograniczenie eksportu jest spowodowane czynnikami o charakterze sezonowym. Zazwyczaj to na październik przypada szczyt zatowarowywania sieci handlowych na okres świąt. W listopadzie i grudniu aktywność systematycznie ulega obniżeniu.

"W roku 2013 korekta ta mogła okazać się niższa niż przed rokiem, bowiem wyniki miesiąca poprzedniego okazały się nieco słabsze od zakładanych. Wskazuje to na rozciągnięcie okresu dostaw. W dodatku baza do porównań była nadzwyczaj niska. W konsekwencji roczna dynamika eksportu poprawi się do 10,0% z 1,2% w listopadzie i tym samym może przekroczyć wynik września, w którym osiągnęła 8,1%" - czytamy dalej.

Liczony w złotych eksport wyniósł w grudniu 48,465 mld tj. o 14,9% mniej niż w listopadzie i równocześnie o 12,3% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Ostatnie miesiące przyniosły krzepnięcie czynników działających w kierunku obniżenia statystyk tempa wzrostu eksportu. Pierwszym z nich jest poprawa popytu zgłaszanego przez odbiorców krajowych. Ponadto w ostatnim czasie mocno skomplikowała się sytuacja w wymianie z partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Nie bez znaczenia będzie też napięcie w stosunkach z Rosją związane z sytuacją na Ukrainie. Grudzień najprawdopodobniej okazał się bardzo słaby w zakresie dostaw na rynki wschodnie. Wpływ tego czynnika widoczny też będzie w wynikach pierwszych miesięcy roku 2014 r., podano dalej.

"Korporacja oczekuje, że w okresie XII 2013 – II 2014 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 3,8% w euro, a w wymiarze złotowym o 4,4%. Bieżące szacunki wypracowanego w roku 2013 eksportu wskazują na wynik rzędu 155,0 mld euro - lepszy niż w roku 2012 o 4,4%" - napisano w komunikacie.

W ujęciu złotowym eksport w roku 2013 mógł zamknąć się kwotą 650,77 mld, czyli wartością o 4,8% wyższą niż w roku 2012.

"Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2014 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 170,6 mld euro, co stanowić będzie wynik o 10,2% wyższy niż w roku 2013" - czytamy dalej.

W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 697,5 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 7,2% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2013.

"W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2015 eksport może zwiększyć się do 191,3 mld euro (o 12,1%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 763,3 mld (wzrost o 9,4%)" - podano również.