Polskę czeka powolny, ale trwały wzrost gospodarczy - wynika z raportu zaprezentowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W tym roku nasz PKB ma powiększyć się o 2,8 procent.

W 2015 roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3,5 procent. Ekonomista instytutu Marcin Peterlik podkreśla, że tempo to nie doprowadzi do „przegrzania gospodarki”. Według prognoz, we wszystkich kwartałach 2014 roku wzrost PKB będzie się utrzymywał między 2,5 a 3 procent.

Lepsza sytuacja czeka między innymi branżę budowlaną, która była jedną z najbardziej poszkodowanych przez ostatnie spowolnienie. To konsekwencja wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach oraz wydawania pieniędzy z kolejnego budżetu UE.

Instytut prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie 1,9 procent, a nasze prace urosną o 2,9 procent. Stopa bezrobocia na koniec tego roku ma wynieść 12,6 procent. Eksport ma wzrosnąć o około 4 procent, a import o 4,5 procent.

IBnGR podał także szacunkowe wyniki polskiej gospodarki za ostatni kwartał ubiegłego roku - PKB w ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrósł o 2,7 procent w ujęciu rocznym. Jak powiedział IAR Krzysztof Łapiński z Instytutu motorem napędowym był głównie eksport.