Rewolucja w przesyłkach poleconych stała się faktem. Poczta wprowadza elektroniczną komunikację o przesyłkach. Sprawdź, co musisz zrobić, aby skorzystać z najnowszych propozycji Poczty.

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, Poczta Polska zmienia swoją twarz, na nowoczesną i w pełni otwartą na potrzeby klienta. Co prawda trochę jeszcze poczekamy na możli wość zgłoszenia dyspozycji otrzymywania powiadomienia przez internet i SMS o przesyłce która leży na poczcie, ale już dziś możemy skorzystać z opcji elektronicznego awizo.

Elektroniczne awizo, czyli informacja o przesyłce poleconej oczekującej na odebranie oraz elektroniczna informacja o doręczeniu przesyłki to najnowsze zmiany w ofercie Poczty Polskiej, która co roku dostarcza pół miliarda listów poleconych. Poczta wyśle do klienta informację smsem albo mailem. Zmiany to efekt realizacji strategii Poczty Polskiej, która w obszarze listów zakłada nacisk na łączenie tradycyjnej korespondencji z mailami oraz coraz większą cyfryzację tego obszaru.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, klient składa w placówce pocztowej pisemną dyspozycję do otrzymywania elektronicznych powiadomień. Adresat wybiera jedną formę powiadamiania: sms albo e-mail. – To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy dłużej w pracy lub poza miejscem zamieszkania. Wystarczy udać się do placówki pocztowej i podać otrzymany e-mailem albo smsem numer listu poleconego, a pracownik Poczty wyda taką przesyłkę – mówi Agnieszka Piaskowska, dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Usług Pocztowych w Poczcie Polskiej.

Poczta oferuje dwie wersje awizo. Obok tradycyjnego papierowego powiadomienia dostarczanego przez listonosza, udostępniła bezpłatne awizo elektroniczne - eINFO: awizo. Jeżeli listonosz nie będzie mógł doręczyć listu lub paczki Poczta wyśle wiadomość z informacją o numerze przesyłki oraz adresem placówki, w której można ją odebrać. Poczta informuje jednak, że w najbliższych latach będzie chciała przejść na jedną wersję, czyli elektroniczne awizo.

A co w przyszłym roku? To nie koniec nowości

Od 2014 roku klienci będą mogli także zgłosić dyspozycję otrzymywania zawiadomień o oczekującym w placówce liście poleconym za pośrednictwem internetu . Każdy klient będzie mógł utworzyć swoje indywidualne konto na stronie internetowej, . Otrzyma login i hasło. Konto umożliwi klientom monitorowanie przesyłek, obserwację historii swoich nadań, złożenie dyspozycji elektronicznego awizo, czy dosłania przesyłek.

Klient indywidualny nadając list polecony może także skorzystać z elektronicznego potwierdzenia doręczenia albo zwrotu. Wystarczy, ze wpisze numer telefonu komórkowego albo adres e-mail na dowodzie nadania. Informacja o statusie przesyłki zostanie wysłana na podany numer telefonu albo mail w momencie jej odebrania lub ewentualnego zwrotu.