"Wsparciem dla ratingów Polski jest według nas zróżnicowana, odporna gospodarka, którą wzmacnia płynny kurs walutowy, pozwalający na dostosowywanie się do zewnętrznych szoków. Ocena wiarygodności kredytowej Polski odzwierciedla też solidny - w naszej ocenie - i dobrze skapitalizowany sektor finansowy" - głosi komunikat.

Ograniczeniem ratingów pozostają: stosunkowo wysoki poziom długu publicznego, niski PKB na osobę oraz duże zewnętrzne potrzeby finansowe.