Agencja podała, że powodem obniżenia ratingu jest niezdolność tego kraju do wdrażania reform z powodu wysokiego bezrobocia.

"W naszej ocenie reformy w zakresie podatków, sektora towarów usług oraz rynku pracy nie wpłyną znacząco na poprawę perspektyw wzrostu gospodarczego Francji. Uważamy też, że utrzymywanie się wysokiego bezrobocia osłabia poparcie społeczne dla nowych działań w polityce fiskalnej i dla reform strukturalnych" - podała agencja w komunikacie.

W opinii S&P słaby wzrost gospodarczy ogranicza rząd we wzmacnianiu finansów publicznych.
Nowy wynik dla Francji jest trzecim najlepszym w klasyfikacji S & P. Perspektywa stabilna oznacza, że agencja nie ma planów, aby zmienić go ponownie w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.