Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Jak głosi komunikat na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta, zdecydował się na to "po konsultacjach z ekspertami Kancelarii oraz po wzięciu pod uwagę kosztów społecznych i ekonomicznych".

Nowelizacja przewiduje wstrzymanie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu tzw. pierwszego progu, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 procent.

Polski dług publiczny od kilku lat przekracza poziom 50 procent PKB. Oznacza to, że jest przekroczony pierwszy próg zapisany w ustawie o finansach publicznych. W takiej sytuacji rząd nie może dowolnie zwiększać zadłużenia państwa. Drugi próg ostrożnościowy ustawa określa na poziomie 55 procent długu publicznego w relacji do PKB. Trzeci, 60-procentowy próg, jest zapisany w Konstytucji