Opłaty za połączenia głosowe, SMS oraz usługi transmisji danych w roamingu zostaną obniżone w krajach Unii Europejskiej, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym z dniem 1 lipca 2013 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej w komunikacie. Za jedną minutę wychodzącego połączenia głosowego abonent detaliczny zapłaci maksymalnie 1,22 zł brutto.

"Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (...) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe stawki za korzystanie z usług mobilnych w roamingu. Dotychczasowe opłaty za połączenia głosowe, SMS oraz usługi transmisji danych zostają obniżone zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym" - głosi komunikat.

Maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu regulowanym obowiązujące od 1 lipca 2013 r. w krajach Unii Europejskiej wyniosą 1,22 zł brutto za połączenia wychodzące (min); 0,36 zł brutto za połączenia przychodzące (min); 0,41 zł brutto za SMS, 2,30 zł brutto za MMS oraz 2,30 zł brutto za transmisję 1 MB danych.

Reklama

Na poziomie hurtowym będzie to 0,415 zł netto za połączenia wychodzące (min); 0,083 zł netto za SMS oraz 0,622 zł netto za transmisję 1 MB danych.

Ponadto podano, że rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie detalicznym powinny przebiegać w następujący sposób: dla połączeń głosowych opłaty powinny być naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nie przekraczającą 30 sekund. Dla wiadomości SMS opłata będzie naliczana za każdą wysłaną wiadomość, natomiast operatorzy nie pobiorą opłat za odebranie wiadomości SMS.

W transmisji danych opłata będzie za każdy wykorzystany megabajt danych a naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie powinna przekraczać maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.