Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,4% wzrostu w ujęciu rocznym i 0,1% wzrostu m/m.

W całej Unii Europejskiej ceny producentów wzrosły o 0,4% m/m, a w ujęciu rocznym zwiększyły się o 1,3%.