Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły w III kw. br. o 1,3% r/r (wobec 1,8% wzrostu kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W gospodarce 27 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się także o 1,3% r/r (wobec 1,8% kwartał wcześniej).