Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 12,0% w lutym br. wobec 12,0% (po rewizji) w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 12,0%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w lutym 2013 r. 10,9% wobec 10,8% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Reklama

26 mln osób bez pracy w Unii

Według Eurostatu, pracy nie ma ponad 26 milionów mieszkańców Unii, z czego aż 19 milionów w strefie euro. Niezmiennie najwyższe bezrobocie jest w Grecji i Hiszpanii, gdzie w lutym przekroczyło 26 procent, oraz w Portugalii - 17,5 procent.

Tradycyjnie najlepiej pod tym względem jest w Austrii. Tam bez pracy było niecałe 5 procent obywateli, a następnie w Niemczech, Luksemburgu i Holandii. W porównaniu z sytuacją sprzed roku, bezrobocie wzrosło w dziewiętnastu krajach a spadło w ośmiu. Najwyższe wzrosty odnotowano na południu Europy, a największe spadki w krajach bałtyckich. Jeśli chodzi o Polskę, to - jak informuje Eurostat - bezrobocie w naszym kraju wyniosło w lutym 10,6 procent.

Te dane różnią się od podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, według którego w lutym pracy nie miało 14,4 procent Polaków.