"Ostatnie dane i wskaźniki potwierdzają, że gospodarka była nadal osłabiona na początku roku. Spodziewamy się, że eksport strefy euro powinien skorzystać na poprawie w globalnym popycie, a nasze nastawienie w polityce pieniężnej powinno wspierać popyt wewnętrzny.

Co więcej, poprawa na rynkach finansowych, jaką obserwujemy od ostatniego lata, powinna przełożyć się też na realną gospodarkę, niezależnie od ostatnich niepewności" - powiedział Draghi podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC. 

"Wszystkie te czynniki powinny ustabilizować działalność gospodarczą w strefie euro i doprowadzić do stopniowego ożywienia w drugiej części roku" - skonkludował. 

Po spadku o 0,2% kw/kw w II kw. PKB strefy euro zmniejszyło się o 0,1% kw/kw. w III kw. i o 0,6% kw/kw w IV kw. 2012 r.