W gospodarce 27 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w IV kw. o 1,3% r/r (wobec 1,8% kwartał wcześniej).