Płacisz, nie płacisz, ale numer możesz przenieść

Co ważne operatorzy nie mogą uzależniać przeniesienia numeru od realizacji zobowiązań klienta z tytułu umowy. Działanie takie jest niezgodne z Prawem Telekomunikacyjnym. Oczywiście zgodnie z przepisami prawa, firmy nadal zachowują sobie prawo do dochodzenia i windykacji takich zobowiązań od klienta.

Problemu nie ma. Czy to się opłaca?

Trudno powiedzieć, czy przeniesienie numeru z jednej sieci do drugiej jest opłacalne. Wszystko jest sprawą indywidualną, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że przynajmniej pod względem oferty dla osób przenoszących numer, rewelacji nie ma.

Play, jako najbardziej zainteresowany przenosinami numerów operator, przygotował w miarę szeroką ofertę dla swoich przyszłych klientów.

Osoby posiadające ofertę abonamentową w innej sieci, przenosząc dotychczasowy numer do Play mogą skorzystać z promocji Super i skorzystać z rabatu na abonament przyznawany na cały okres trwania umowy oraz tańszy telefon.

Dodatkowo klienci przenoszący swój numer z abonamentu na abonament mogą skorzystać z nielimitowanych rozmów i SMS-ów w sieci Play za 0 zł przez 6 miesięcy oraz pakietu internetowy 300 MB za 0 zł do wykorzystania przez 6 miesięcy.

Natomiast, aby zachęcić klientów do przeniesienia numeru do T-Mobile, sieć przygotowała promocję, dzięki której możemy nabyć w korzystnej cenie nowoczesny smartfon do 6 miesięcy przed końcem swojego zobowiązania u dotychczasowego operatora.

Zawarcie takiej umowy polega na tym, że abonent przez sześć miesięcy od jej zawarcia może nie korzystać z usług nowego dostawcy i nie ponosić żadnych opłat i dopiero w kolejnych 18 miesiącach płaci abonament. Nowy smartfon pozostaje zaś do jego dyspozycji już od złożenia podpisu pod umową. To skraca oczekiwanie na kolejną umowę dokładnie o te 6 miesięcy.

Plus zaznacza, że nowa oferta OMG została przygotowana również z myślą o klientach przenoszących numer z innych sieci, choć specjalnych bonusów nie ma.

Jak widać, te promocje mogą, ale wcale nie muszą nakłonić konsumentów do zmiany operatora. Częściej dzieje się to ze względów oszczędnościowych, np. chcemy, aby cała rodzina była w jednej sieci, bo to oznacza tańsze rozmowy czy SMS-y.

Zmieniamy operatora, ale nic się nie zmienia

Play, jako największy beneficjent przenoszonych numerów z innych sieci, sam też płacił karę za swoją agresywną politykę. Pozostali operatorzy windowali ceny połączeń do tej sieci, choćby po to, aby ten odpływ klientów zatrzymać. Na razie to się nie udaje.

„Od chwili, gdy przenoszenie numeru stało się w Polsce możliwe najwięcej klientów przechodzi do Play, warto dodać, że 7 na 10 osób zmieniających operatora przechodzi właśnie do nas” – informuje Sankowska-Sieniek z Play.

Czym jednak Play wyróżnia się na tle pozostałych, trzech głównych graczy na rynku? Z pewnością ma atrakcyjną ofertę, ale inni też ją mają. Zwykły klient, nie posiadający szerokiej wiedzy z zakresu telekomunikacji z pewnością nie jest w stanie jej porównać w łatwy sposób. Odpływ klientów z Orange, T-Mobile czy Plusa, jak i przepływ pomiędzy operatorami można tłumaczyć tylko tym, że oferty telekomów są podobne, kosztowne i niesatysfakcjonujące konsumentów. 

Jak przenieść numer telefonu komórkowego do nowego operatora?

Abonent, który chce przenieść numer telefonu komórkowego, występuje z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług (operatora) o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy. Wniosek składany jest na formularzu dostępnym w punktach obsługi klienta operatorów lub na ich stronach internetowych.
Do wniosku o przeniesienie, abonent dołącza oświadczenie (formularz oświadczenia) którego wzór stanowi załącznik ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Do wniosku o przeniesienie abonent może dołączyć pełnomocnictwo dla nowego operatora do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru (wypowiedzenie w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą usług).

Nowy dostawca usług rozpatruje wniosek abonenta w terminie:
- 6 godzin roboczych, gdy przyszły abonent składa wniosek osobiście, w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy usług,
- 3 dni roboczych, jeżeli przyszły abonent składa wniosek w inny sposób.

Z chwilą potwierdzenia możliwości przeniesienia numeru, nowy dostawca usług zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Umowa powinna określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora, zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług.
Na wyraźne żądanie abonenta zawarte w oświadczeniu, przeniesienie numeru następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru.

WAŻNE: Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest bezpłatne.

Źródło: UKE