Trzy czołowe międzynarodowe instytucje finansowe wesprą kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w tym Polskę, sumą ponad 30 mld euro w latach 2013-14, by pobudzić gospodarczy wzrost i złagodzić skutki kryzysu w strefie euro.

Instytucje te: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) poinformowały w czwartek w komunikacie o tym wspólnym planie działania.

Ze środków tych skorzystają Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Kosowo, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja Słowenia i Węgry.

Jest on wzorowany na wcześniejszym planie zrealizowanym przez te instytucje po kryzysie finansowym 2008/09. W latach 2009-10 kraje Europy Środkowej otrzymały dzięki tej inicjatywie 24,5 mld euro.

Nowy plan ma nieco inne założenia. Jego celem jest wsparcie sektora publicznego i prywatnego, w tym rozwoju infrastruktury, inwestycji firm i lokalnych instytucji finansowych - napisano w komunikacie.

"Nowe źródła finansowania będą wymiernym wsparciem dla wzrostu, finansując restrukturyzację, konsolidację i dywersyfikację gospodarki, jak również wzmacniając jej konkurencyjność w dłuższym okresie poprzez większą dostępność długookresowego kredytu, wkład kapitału własnego tam, gdzie to konieczne i możliwe, finansowanie eksportu i wsparcie dla reformy polityki" - podkreślono w komunikacie.

Wkład EIB wyniesie 20 mld euro, Banku Światowego 6,5 mld euro, a EBOiR-u 4 mld euro. Oprócz finansowania państwom objętym planem oferowana będzie też pomoc w zakresie doradztwa.