W najnowszym raporcie na temat globalnego handlu bankowcy prognozują, że w latach 2013-2014 polska zagraniczna sprzedaż wzrośnie łącznie o 21 proc.

Eksperci są zdania, że w drugiej połowie 2013 r. w Eurolandzie pojawią się pierwsze oznaki ożywienia, co spowoduje umiarkowane zwiększenie polskiego eksportu. Jednak do 2015 r. na boom nie ma co liczyć. Dopiero gdy w 2016 r. strefa euro ostatecznie pożegna kryzys można spodziewać się naprawdę dobrej koniunktury w handlu.

Jak prognozuje HSBC w latach 2015-2019 zagraniczna sprzedaż Polski wzrośnie o 54 proc.