Wskaźniki, na które w komunikacie powołuje się OECD, mówią o "dalszym słabym wzroście w wielu największych gospodarkach oraz o sygnałach stabilizacji w Kanadzie, Chinach i Stanach Zjednoczonych".

W poprzednich miesiącach wskaźniki mówiły o pogarszających się perspektywach dla strefy euro, "jednak wydaje się, że we Włoszech pojawia się stabilizacja". W Japonii, Niemczech i Francji wskaźniki wciąż sygnalizują słaby wzrost.

OECD prognozuje także słaby wzrost dla takich gospodarek wschodzących jak Indie i w Rosja.

W Wielkiej Brytanii i Brazylii wskaźniki mówią o odnowie aktywności.