Za 6 miesięcy br. Bumar uzyskał 958,14 mln zł ze sprzedaży krajowej, co stanowi 37 proc. założonego planu rocznego. Sprzedaż eksportowa Bumaru za 6 miesięcy br. kształtuje się na poziomie 65,29 mln zł, czyli 15,9 proc. planu. Ponadto chce renegocjować kontrakt na dostawę 204 wozów zabezpieczenia technicznego do Indii - poinformował PAP wiceminister skarbu Rafał Baniak.
Reklama

W styczniu br. Bumar zawarł kontrakt z indyjską firmą Beml na dostawę 204 sztuk takich wozów dla armii indyjskiej.

"Kontrakt w tej chwili nie jest realizowany z kilku powodów. Chcemy go renegocjować" - powiedział wiceminister.

Resort podkreślił, że głównym powodem są zawirowania dotyczące partnera hinduskiego - aresztowanie i odwołanie prezesa spółki, a także wątpliwości odnośnie podpisanego aneksu.

Baniak poinformował, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Bumar za 2011 r. zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników 10 października.

Z danych resortu wynika, że po II kwartałach 2012 r. spółka ze sprzedaży osiągnęła 3,2 mln zł i wypracowała 30,7 mln zł zysku brutto. Zysk ten został obniżony o wartość podatku odroczonego w wysokości 3,3, mln zł, dając 27,4 mln zł zysku netto.