Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,75 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami. Wszyscy z 22 ankietowanych wcześniej przez PAP ekonomistów byli zdania, że na wrześniowym posiedzeniu decyzyjnym RPP pozostawi stopy proc. na niezmienionym poziomie. Większość ekonomistów oczekuje obecnie, że RPP obniży w tym roku główną stopę procentową do poziomu 4,25 proc.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp proc. w maju tego roku - podniosła je o 25 pb, po 10 miesiącach stabilizacji. W ubiegłym roku RPP czterokrotnie podnosiła stopy: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, a łączna skala podwyżek stóp wyniosła wtedy 100 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., zaś redyskonta weksli 5,00 proc.