"Spowolnienie gospodarcze jest ewidentne i jest efektem przede wszystkim stagnacji w strefie euro. Powinno to być uwzględnione w naszych analizach i dyskusji na posiedzeniu RPP. Obecnie, jeszcze bardziej niż w lipcu, zasadna wydaje się być dyskusja nad obniżką bądź obniżkami stóp procentowych" - powiedziała w rozmowie z PAP Chojna-Duch.

GUS podał w czwartek, że PKB wzrósł w II kwartale 2012 roku o 2,4 proc. wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,9 proc. i po wzroście w I kwartale 2012 roku o 3,5 proc.

Z ubiegłotygodniowego komunikatu NBP wynika, że na posiedzeniu RPP 4 lipca Andrzej Bratkowski głosował za wnioskami o obniżenie stóp procentowych o 50 i 25 pb. Za wnioskiem o obniżkę stóp o 25 pb głosowała także Elżbieta Chojna-Duch.

We wtorkowym wywiadzie dla radia PiN prezes NBP Marek Belka stwierdził, że nastawienie w RPP zmieniło się wobec tego sprzed kilku miesięcy, a Rada mówi obecnie już nie o konieczności podwyżek stóp, a o perspektywie obniżek. Dodał, że we wrześniu RPP nie powinna jednak zaskoczyć rynków.