"Prywatyzacja i co dalej" to tytuł raportu przygotowanego przez MSP, który został zaprezentowany w pierwszym dniu obrad V Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. To pierwsze opracowanie, które skupia się na kondycji spółek po prywatyzacji i odpowiada na pytania o jej zasadność.

Wyniki raportu wykazują, że prywatyzacja oznacza bardziej efektywne gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstw.

Czy zasadne jest sprzedawanie spółek prywatnym inwestorom? Jak radzą sobie firmy w prywatnych rękach? Odpowiedzią na te pytania jest raport, opracowany w oparciu o dane z GUS: "Prywatyzacja i co dalej. Analiza efektywności funkcjonowania spółek po prywatyzacji w latach 2008-2011". To pierwszy tego typu raport w całości poświęcony funkcjonowaniu spółek, które zostały sprywatyzowane.

Zgodnie z raportem spółki, których właścicielem są prywatni inwestorzy, rozwijają się dynamiczniej. Dla przykładu, firmy sprywatyzowane w 2008 r. na koniec 2011 r. odnotowały 3-krotny wzrost wyniku na działalności operacyjnej, a te objęte przekształceniami własnościowymi w 2010 r. - ponad 5-krotny. W analogicznych okresach wyniki ze sprzedaży podwoiły się i potroiły. Jeszcze lepiej sytuacja przedstawia się dla spółek sprywatyzowanych przez giełdę w latach 2008-2009. Ich wyniki finansowe netto w 2011 roku wzrosły prawie 3-krotnie, a przychody z działalności - prawie 10-krotnie. Wskazuje to na bardziej efektywne gospodarowanie i zarządzanie majątkiem i stanowi kolejny argument za utrzymaniem dynamicznego tempa prywatyzacji.

Według stanu na 31 sierpnia, w roku 2012 sprywatyzowano 78 spółek, osiągając przychody w wysokości 7 874 295 161 zł.