Akcje Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) trafią tylko do załogi i plantatorów, co oznacza, że nie będzie debiutu akcji spółki na GPW, wynika z wypowiedzi wiceministra skarbu Tomasza Lenkiewicza.

"Po wstrzymaniu poprzedniego procesu prywatyzacji w kwietniu tego roku zapowiedzieliśmy, że nie będziemy działać pochopnie i wszystkie decyzje będziemy konsultować ze stroną pracowniczo-plantatorską. Odbyliśmy ok. 10 spotkań i okazało się, że prywatyzacja przez giełdę - mimo że nadal widzimy jej plusy - nie zostanie zaakceptowana przez pracowników i plantatorów" - powiedział Lenkiewicz w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Jak tłumaczy gazeta, ustawa o przekształceniach w przemyśle cukrowniczym zakłada, że plantatorzy i pracownicy są jedynymi uprawnionymi do nabycia tych walorów. Tym samym Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zdecydowało o powrocie do poprzedniej koncepcji prywatyzacji, z tym, że obecnie plantatorzy i pracownicy KSC otrzymają pakiet akcji mniejszy niż poprzednio - było to 778 mln akcji, czyli ok. 80% kapitału zakładowego. "Teraz zapisy będą mogli złożyć na ok. 480 mln akcji. Przed ogłoszeniem oferty planowane jest przeprowadzenie procedury umorzenia ok. 330 mln akcji. W tym także akcji będących w posiadaniu byłych plantatorów i pracowników i ich następców prawnych, niezainteresowanych dalszym uczestnictwem w akcjonariacie spółki.

Umorzenie poprzedzi wycena walorów" - powiedział wiceminister. Zakładając, że cena akcji wyniosłaby, tak jak poprzednio, 1,6 zł, to do Skarbu Państwa za umorzone akcje trafi ok. 480 mln zł, dodał. Na początku kwietnia br. minister skarbu podjął decyzję o odstąpieniu od oferty publicznej nabycia akcji KSC, kierowanej do pracowników i innych osób uprawnionych do nabycia akcji spółki. Lenkiewicz zapowiadał wówczas jak najszybszą aktualizację wyceny i powrót na ścieżkę prywatyzacyjną jeszcze w tym roku. Cena akcji w ofercie prywatyzacyjnej została ustalona na 1,60 zł, a akcje sprzedawane przez Skarb Państwa miały trafić do osób uprawnionych, czyli pracowników spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji - łącznie do ok. 18 tys. osób.

Skarb Państwa oferował osobom uprawnionym 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79% kapitału zakładowego KSC. Oczekiwany dochód z tej prywatyzacji czyli ponad 1,25 mld zł miał zasilić tegoroczne przychody prywatyzacyjne. KSC jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce (niemal 40-proc. udział w rynku). W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych w 5 województwach. Cukrownie te przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków, dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów, gospodarujących na 78 tys. hektarów.