Wstępnie eksperci GUS oszacowali, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych w br. wynosi ponad 7,2 mln ha, z tego uprawa pszenicy zajmuje ok. 2,1 mln ha.

W strukturze zasiewów, zboża jare stanowią 52,6 proc., a ozime - 47,4 proc. W porównaniu do roku ubiegłego udział powierzchni zbóż jarych zwiększył się o 13,4 pkt proc. "Tak znaczna zmiana struktury zasiewów wynika z konieczności dokonania przesiewów zbóż jarych po zaoranych zbożach ozimych" - napisano w czwartkowym komunikacie.

Według GUS plony zbóż podstawowych mogą ukształtować się na poziomie 31,7-32,7 dt/ha (100 kg z hektara), tj. w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 mogą być wyższe o 0,3-1,3 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 11,1-11,9 mln t, w tym: pszenicy na 5,54-5,58 mln ton, tj. o 33,0-32,5 proc. mniej niż w roku ubiegłym, żyta na 2,71-2,74 mln t, tj. o 4,5-5,4 proc. więcej niż w 2011 r., a jęczmienia na 538,6-540,2 tys. t, tj. o 37,4-37,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Zbiory zbóż jarych wstępnie wyszacowano na 11,14-11,85 mln t, w tym: pszenicy na 2,41-2,62 mln t, tj. o ok. 126-145 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

GUS zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na poziomie od 1,56-1,64 mln ton t, czyli o ok. 12-16 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych i zdecydowanie mniej - o ok. 23-26 proc. od średnich zbiorów z lat 2006-2010. W 2011 r. zbiory rzepaku wyniosły 1,86 mln ton.

Wstępnie szacuje się, że po uwzględnieniu strat zimowych i wiosennych oraz przesiewów rzepakiem jarym całkowita powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku wyniesie ok. 0,7 mln ha.

Ze wstępnych szacunków wynika też, że o 4 proc. niższa niż w 2011 r. będzie w tym roku produkcja warzyw gruntowych i może wynieść 4,6 mln t, ale zbiory będą o ponad 1 proc. wyższe od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Według GUS produkcja większości gatunków jest szacowana na poziomie wyższym od średniej z lat 2006-2010. Jedynie produkcję cebuli i marchwi jadalnej szacuje się niżej od tej średniej. W porównaniu do roku 2011 największy spadek produkcji przewiduje się właśnie dla cebuli i marchwi jadalnej, zaś najmniejszy dla kapusty i kalafiorów.

Natomiast o 4 proc. wyższa niż w ubiegłym roku będzie produkcja owoców z drzew, wyniesie ona ok. 3 mln ton. Zbiory będą aż o 20 proc. wyższe od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych szacuje się na ponad 0,5 mln t, czyli o 3 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o ok. 7 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Eksperci przewiduje się, że wyższa od ubiegłorocznej będzie produkcja wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem gruszek. Szacuje się, że zbiory jabłek w 2012 r. wyniosą 2,6 mln ton i będą o przeszło 4 proc. wyższe od zbiorów 2011 roku i o blisko 22 proc. wyższe od średniej z lat 2006-2010.