W miesięcznym raporcie IGC skorygowała w dół o 26 mln ton swoją prognozę globalnych zbiorów kukurydzy w sezonie 2012-13 do 838 mln ton. Na niższą prognozę globalną wpłynie zmniejszenie o 25 mln ton prognozowanych zbiorów kukurydzy w USA, gdzie mają one wynieść 275 mln ton.

Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2012-13 ma wynieść według IGC 662 mln ton - o 3 mln ton mniej niż według poprzedniej prognozy. Zredukowanie obecnej prognozy wynika ze zmniejszenia o 4 mln ton, do 41 mln ton, przewidywanych zbiorów w Rosji. Będzie to mniej niż w 2010 roku, kiedy kraj ten nawiedziła największa w ostatnich latach susza.