ZA Tarnów wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB. Zapisy będą przyjmowane od 2 do 16 sierpnia 2012 r.

Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest złożenie przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje objęte wezwaniem.

W wezwaniu podano, że niezwłocznie po zakończeniu z sukcesem wezwania oraz po podjęciu przez Walne Zgromadzenie ZA Tarnów uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, Tarnów zamierza zaoferować akcjonariuszom ZA Puławy akcje nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Puław.

"Parytet wymiany, zgodnie z którym owe akcje będą mogły być pokryte poprzez wniesienie akcji spółki (Puław - PAP) w ramach oferty aportowej, zostanie ustalony w taki sposób, że za jedną akcję spółki przysługiwać będzie 2,5 nowych akcji (Tarnowa - PAP)" - napisano w wezwaniu.

Dodano, że "zaoferowanie nowych akcji akcjonariuszom spółki (ZA Puławy - PAP) stanowi istotny element transakcji mającej na celu zwiększenie udziału wzywającego do 100 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki".

W wezwaniu podano również, że konsolidacja obu spółek będzie stanowiła platformę do konsolidacji polskiego sektora chemicznego.

"Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy. Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym spółki Prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach Jerzy Marciniak.

Natomiast również cytowany w komunikacie wiceprezes Azotów Tarnów ds. produkcji i bezpieczeństwa Witold Szczypinski zapewnił, że konsolidacja Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy ma być przeprowadzona na zasadach partnerskich - ZA Puławy utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek.

W komunikacie prasowym MSP poinformowało, że wspiera decyzję Tarnowa o podjęciu działań w celu nabycia i docelowej fuzji z ZA Puławy.

Szczegóły oferty będą jeszcze przez MSP analizowane

"Szczegóły oferty będą jeszcze przez MSP analizowane, ale już dziś oceniamy je jako interesujące, ponieważ decyzja RN i Zarządu jest zgodna ze strategicznymi priorytetami ZAT oraz MSP, którego celem jest zwiększanie wartości spółek dla akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

"Zyskujemy szansę na stworzenie polskiego i europejskiego lidera w sektorze chemicznym, który ze względu na skalę, dywersyfikację działalności i spodziewane synergie będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy" - dodano.

MSP uważa, że nowo powstały podmiot ma szansę stać się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego.

"Jego wielkość, spodziewana kapitalizacja rynkowa i płynność akcji daje podstawy do rozważań na temat wejścia akcji ZAT w skład WIG20. Konsolidacja daje szansę ZA Puławy wejścia do grupy o międzynarodowym znaczeniu" - napisano w komunikacie.

Dodano, że Skarb Państwa z uwagą będzie analizował propozycje przedstawione przez Zarząd Grupy ZAT, ze względu na potencjał skokowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

ZA Tarnów prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 241 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 1,9 mld zł, a zysk netto grupy przekroczył 179,5 mln zł.

Spółka Zakłady Azotowe Puławy zgodnie z planem prywatyzacyjnym MSP jest przeznaczona do prywatyzacji.

W czerwcu br. firma Synthos - jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce - też ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji Puław. Zamierza kupić 100 proc. papierów firmy. Szacowana wartość przejęcia może wynieść blisko 2 mld zł. Zapisy będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia br. Akcjonariusze, którzy złożą zapisy do 20 lipca, otrzymają 102,50 zł za akcję. Po tym terminie cena wyniesie 98,77 zł. Minimalny pakiet akcji, jaki chce nabyć Synthos, to 80 proc.

Synthos jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.