Analitycy są zaskoczeni - inflacja w czerwcu znowu gwałtownie podskoczyła. Jak informuje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2012 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła aż 4,3 proc. Spodziewano się, że wyniesie 4,1 proc.

W maju inflacja roczna wyniosła 3,6% r/r. Dwunastu ekonomistów bankowych oczekiwało, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w czerwcu 4,1% r/r. Prognozy oscylowały w przedziale między 3,9% a 4,5%, przy średniej na poziomie 4,12%.

Najbardziej zdrożała żywność i wzrosły wydatki na wypoczynek

"W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (mdm - PAP) ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 0,7 proc.) oraz wzrost opłat związanych z rekreacją i kulturą (o 0,6 proc.), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc. i 0,05 pkt proc." - napisano w komentarzu do danych.

"Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,9 proc.), a także towarów i usług związanych z transportem (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,04 pkt proc. i 0,02 pkt proc." - dodano.

Inflacja w ujęciu rdr wyniosła 4,3 proc. wobec 3,6 w maju i znajdowała się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej.

Znowu wzrosły gwałtownie wydatki związane z mieszkaniem

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,8 proc.), a także wzrost cen żywności (o 5,4 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,48 pkt proc. i 1,21 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,0 proc.) obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,25 pkt proc." - głosi komunikat GUS.