Inflacja HICP w Polsce wyniosła w czerwcu tego roku 4,2 proc. w ujęciu rocznym wobec 3,6 proc. w maju - podał w poniedziałek Eurostat. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik inflacji CPI w czerwcu wyniósł 4,3 proc. w ujęciu rocznym.

Dane do inflacji CPI pochodzą tylko z wydatków budżetów domowych, a do HICP z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.