W marcu upadłość ogłosiły 74 firmy, czyli o 4,2 proc. więcej niż w lutym tego roku oraz o 10,4 proc. więcej niż w marcu 2011 r. - podała we wtorek w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

"Z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, że w marcu upadłość ogłosiły 74 firmy. Było to o 4,2 proc. więcej niż w lutym, w którym zanotowano 71 upadłości oraz 10,4 proc. więcej niż w marcu 2011 r., kiedy to upadło 67 firm" - napisano w komunikacie.

Dodano, że "dość spory, bo 23 proc. udział w liczbie upadłości miały firmy jednoosobowe". "W ubiegłym miesiącu z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej, najpopularniejszej formy prawnej wśród młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, pożegnało się 17 osób. Było to jednak 19 proc. mniej niż w lutym, w którym upadło 20 takich firm, ale 70 proc. więcej niż w marcu 2011 r., kiedy upadło ich tylko 10" - podano.

W komunikacie poinformowano, że "marzec przyniósł jedynie miesięczny wzrost liczby upadłości spółek prawa handlowego". "Roku temu upadło ich dokładnie tyle samo. W ubiegłym miesiącu upadłość ogłosiło 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w takich formach prawnych, co oznacza 14 proc. pogorszenie w stosunku do lutego br., kiedy upadło 50 firm" - napisano KUKE.

W ostatnich dwunastu miesiącach na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 758 przedsiębiorstw.

"Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po marcu okazała się o 0,9 proc. wyższa od zanotowanej po lutym (751). Przed rokiem tj. w marcu 2011 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 680 firm. Wynik bieżący jest więc o 11,5 proc. gorszy. W ostatnich dwunastu miesiącach najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w kwietniu i listopadzie (54 firmy), natomiast w marcu br. upadło najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 74" - wynika z komunikatu KUKE.

Korporacja podtrzymuje stanowisko, że prawdopodobnie w br. największy udział we wzroście upadłości firm - działających na polskim rynku - będą miały małe przedsiębiorstwa. Według szacunków KUKE w całym roku może ich upaść ok. 192, czyli o 57,4 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego, kiedy upadły 122 firmy. "W przypadku spółek prawa handlowego oczekujemy wzrostu rzędu około 5,1 proc., co oznacza, że swoją działalność w drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy 628 firm (w ubiegłym roku 598) " - napisano. Dodano, że "oznaczałoby to, że w całym roku upadnie łącznie około 820 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 13,89 proc. więcej niż w ubiegłym roku".

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}