Polkomtel ma zostać w 2012 roku przekształcony ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

"Dnia 11 stycznia 2012 r. zarząd Polkomtel SA podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu przekształcenia spółki Polkomtel SA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" - podano.

W raporcie czytamy dalej, że w związku z finansowaniem nabycia akcji Polkomtel SA przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., w styczniu 2012 roku zostały wyemitowane obligacje Senior Notes w dwóch odrębnych transzach w ramach jednego prospektu emisyjnego, o wartości 542,5 mln EUR i 500 mln USD przez spółkę Eileme 2 AB.

Spółka Eileme 2 AB jest pośrednio jedynym udziałowcem Spartan Capital Holdings. Ponadto spółka Bileme 1. AB, jedyny udziałowiec Eileme 2 AB, przygotowała emisję obligacji PIK notes o wartości nominalnej na dzień emisji 201 mln USD, która została zakończona w lutym 2012 roku.

Reklama

"W roku 2012 nastąpi przekształcenie Polkomtel SA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu spółka zostanie gwarantem emisji obligacji, o których mowa powyżej i ponadto przystąpi do całości umowy SFA i stanie się gwarantem w odniesieniu do całości umowy" - podano w raporcie rocznym.

Reklama

W raporcie podano też, że w ramach restrukturyzacji spółki do pracowników został skierowany Program Dobrowolnych Odejść i z Programu skorzystało ok. 10 proc. pracowników. Świadczenia należne pracownikom, którzy przystąpili do programu zostały na dzień 31 grudnia 2011 roku objęte rezerwą restrukturyzacyjną.

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej na koniec 2011 roku wynosił 4.088 osób wobec 3.683 na koniec 2010 roku.

Zysk netto Polkomtela w 2011 roku spadł do 1,04 mld zł z 1,16 mld zł w 2010 roku, EBITDA operatora komórkowego wyniosła w 2011 roku 2,83 mld zł, podczas gdy w 2010 roku 2,92 mld zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 7,31 mld zł wobec 7,67 mld zł rok wcześniej.

Na koniec 2011 roku z usług sieci Plus korzystało 13,99 mln klientów.

Zygmunt Solorz-Żak zapowiadał wcześniej, że jeśli kupi akcje Polkomtela, to w przyszłości nie wyklucza wprowadzenia tej spółki na giełdę, ale potem zastrzegał, że środki, którymi dysponuje, wystarczą na inwestycje, dlatego nie widzi potrzeby wprowadzania operatora na giełdę. "Nie ma w tej chwili tematu wprowadzenia Polkomtela na giełdę" - mówił we wrześniu ubiegłego roku Solorz-Żak.

W listopadzie 2011 roku spółka Spartan Capital Holdings, kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka sfinalizowała kupno Polkomtela, a całkowita wartość transakcji wyniosła 18,1 mld zł (po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy płatnej na rzecz poprzednich akcjonariuszy całkowita kwota płatności wynosiła 15,1 mld zł).