Audytor, doradca finansowy i firma chcąca rozwijać rynek derywatów pogodowych – to kolejni nowi posiadacze licencji maklerskich.
W ostatnim tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Domowi Maklerskiemu Consus zezwolenia między innymi na wykonywanie czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.
Toruńska spółka do tej pory specjalizowała się w handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Przedstawiciele domu maklerskiego twierdzą, że dzięki odpowiedniej licencji będzie on mógł rozwijać rynek derywatów pogodowych, czyli instrumentów inwestycyjnych, których cena jest uzależniona od wystąpienia określonych zjawisk pogodowych. W tej chwili są one dostępne tylko dla wielkich instytucji finansowych. Consus chciałby, żeby także mali inwestorzy mogli posługiwać się nimi podobnie jak np. kontraktami terminowymi na WIG20.