Na koniec ub.r. ich liczba sięgnęła 192 tys.

"Strategia BOŚ zakłada, że liczba klientów detalicznych w 2015 r. będzie kształtowała się na poziomie ok. 280 tys. (na koniec 2011 r. ok. 192 tys. osób), z czego ok. 240 tys. z nich będzie posiadało rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że strategia dla pionu detalicznego skupia się na zapewnieniu stabilnego źródła finansowania jego działalności kredytowej.

W pionie tym bank planuje wzrost wartości depozytów z poziomu 4,3 mld zł w 2011 r. do 7,7 mld zł w 2015 r.

Kredyty natomiast mają się w tym czasie zwiększyć się z 4,8 mld zł do 6,6 mld zł. Bank zakłada przy tym, że zmianie ulegnie struktura portfela kredytów: do 2015 r. powinien wzrosnąć udział w portfelu produktów wysokomarżowych kosztem kredytów mieszkaniowych.

Zysk netto BOŚ Banku spadł w 2011 r. do 62,42 mln zł tj. o 1,2% w skali roku.

BOŚ Bank chce przeznaczyć 472 mln zł na rozwój do końca 2015 r.

BOŚ Bank chce przeznaczyć 472 mln zł na rozwój biznesu do końca 2015 roku, podała instytucja w komunikacie.

"Zakłada się, że do końca 2015 r. 472 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój biznesu, 75 mln zł na dostosowanie do wymogów regulacyjnych, a 56 mln zł na rozwój infrastruktury (z czego ok. 60% przeznaczonych zostanie na inicjatywy koncentrujące się na efektywności sprzedaży oraz procesów wsparcia, a 20% na intensyfikację sprzedaży produktów wysokomarżowych i prowizyjnych oraz sprzedaży krzyżowej)" – czytamy w komunikacie.

Bank oczekuje, że potrzeby kapitałowe zostaną pokryte przez fundusze pozyskane z emisji akcji oraz przez zyski zatrzymane i instrumenty dłużne, przy zachowaniu współczynnika wypłacalności powyżej 12%, tj. powyżej minimum wynikającego ze zobowiązań wobec nadzoru bankowego, zaznaczono również.