BNP Paribas Bank Polska planuje otwarcie w tym roku 30 placówek, poinformował prezes Frederic Amoudru w liście do akcjonariuszy.

"Będziemy kontynuować rozbudowę sieci oddziałów w całej Polsce. W roku 2011 bank otworzył 12 nowych oddziałów, a na rok 2012 planujemy uruchomić ok. 30 kolejnych placówek zgodnie z nowym modelem oddziału.

Nasza sytuacja kapitałowa - współczynnik wypłacalności na poziomie 11,5% i płynnościowa jest zadowalająca i umożliwia nam realizację zamierzonych planów biznesowych oraz dalszy rozwój akcji kredytowej" - napisał prezes w liście dołączonym do raportu rocznego.

Bank czeka w Polsce duża reorganizacja

Bank podał w raporcie, że na ten rok została zaplanowana reorganizacja sieci oddziałów, w tym m.in. utworzenie 7 centrów obsługi średnich i dużych firm z obecnych 8 i utworzenie w ramach nich mikroregionów.

Na koniec ub. roku sieć dystrybucji BNP Paribas składała się ze 172 oddziałów operacyjnych, 57 oddziałów partnerskich oraz 8 centrów obsługi średnich i dużych firm. Plan banku na ten rok zakłada także wdrażanie kolejnych etapów projektu bankowości wielokanałowej oraz wzmocnienie sprzedaży krzyżowej.

Skonsolidowany zysk brutto banku wyniósł 73 mln zł w 2011 r. wobec 57 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że wzrost zysku grupy na poziomie brutto był przede wszystkim rezultatem przejęcia spółki leasingowej Fortis Lease Polska. Zysk netto spadł o 5% r/r do 39,44 mln zł wobec 41,57 mln zł rok wcześniej.

"Jednakże, z uwagi na realizowaną strategię obniżania profilu ryzyka i obsługi klientów o wyższej zdolności kredytowej, bank odnotował przejściowy spadek przychodów pomimo wzrostu średnich wolumenów kredytów o 6% (częściowo za sprawą wzrostu kursu walut). Do pewnego stopnia zostało to skompensowane znacznie niższymi kosztami ryzyka, uzyskanymi dzięki efektywności działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych oraz konsekwentnie realizowanej ostrożnej polityki udzielania nowych kredytów" - czytamy dalej.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości spadła o 41% w skali roku do 113 mln zł w 2011 r. W grudniu bank sprzedał część portfela nieściągalnych kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych o wartości kapitału 109 mln zł, co miało pozytywny wpływ (14 mln zł) na poziom odpisów. Bank obniżył udział kredytów nieregularnych w całości portfela do 12,5% wobec z 15,5% na koniec 2010 r. Przychody netto spadły o 2% w skali roku do 829 mln zł w 2011 r.

Koszty wzrosły w tym czasie o 7% do 642 mln zł, głównie pod wpływem przejęcia i konsolidacji Fortis Lease Polska, jak również ze względu na inwestycje w rozwój sieci, w tym: przekształcenie oddziałów partnerskich na własne.

Wartość należnościom od klientów brutto wzrosła o 25% r/r do 17,93 mld zł. Wartość kredytów komercyjnych wzrosła o 10% r/r do 7,76 mld zł w 2011 r. Saldo kredytów dla klientów indywidualnych wzrosło o13% r/r osiągając poziom 8,27 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły o 19% do 5,99 mld zł, zaś kredyty i pożyczki konsumpcyjne spadły o 1% do 2,28 mld zł.

Wartość zobowiązań wobec klientów wzrosła o 8% w skali roku do 8,83 mld zł. Depozyty terminowe spadły o 2% r/r do 5,33 mld zł, a depozyty bieżące wzrosły o 29% r/r do 3,32 mld zł na koniec 2011 r.