"(...) w dniu 2 marca 2012 r. [zarząd DSS] powziął informację o złożeniu przez TDI Corporate Finance Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 16 lutego 2012 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta" - czytamy w komunikacie. 

Wniosek o upadłość DSS złożyły już firmy-podwykonawcy autostrady A2

To kolejna firma, która występuje z takim wnioskiem. Poprzednio byli to wierzyciele - podwykonawcy prac przy budowie autostrady A2.

Pod koniec lutego br. minister infrastruktury Sławomir Nowak informował, że nie ma ryzyka upadłości DSS, a resort sprawdza płynność firmy na bieżąco.

Na koniec 2011 roku zadłużenie netto DSS wyniosło ponad 330 mln zł. W I-III kw. 2011 roku DSS miały 59,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 338,33 mln zł wobec 81,96 mln zł.