„Sąd na posiedzeniu niejawnym, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przez Spółkę wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu, bez wysłuchania argumentów Spółki oraz jej głównych wierzycieli, podjął decyzję o postępowaniu likwidacyjnym" – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki jest nadal przekonany o możliwości realizacji scenariusza restrukturyzacyjnego i kontynuowaniu działalności przez DSS i całej grupy.

„Restrukturyzacja finansowa, realizowana w postępowaniu układowym, zakłada między innymi istotne zmniejszenie zadłużenia finansowego poprzez częściową konwersję tego zadłużenia na kapitał oraz wpływ nowych środków w kwocie ok. 30 mln zł.

Spółka chce restrukturyzacji zadłużenia a nie upadku

Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku zamknęłoby drogę do zmniejszenia zadłużenia, dokapitalizowania DSS oraz w praktyce dalszego funkcjonowania spółki na rynku.

W takim scenariuszu, zaspokojenie niezabezpieczonych wierzycieli byłoby niemożliwe lub możliwe tylko w minimalnym stopniu" – czytamy dalej. W swoich dążeniach do zmiany orzeczenia sądu zarząd ma wsparcie banków, obligatariuszy i pozostałych wierzycieli, pracowników, środowisk lokalnych, pracowników oraz akcjonariuszy, zaznaczono również. „Wspólnym interesem wszystkich tych stron jest umożliwienie dalszego funkcjonowania i rozwoju DSS, maksymalizacja zaspokojenia roszczeń w przypadku wierzycieli oraz utrzymanie dużego przedsiębiorcy w przypadku lokalnych społeczności i pracowników.

Oświadczenia o gotowości przystąpienia do układu oraz listy wsparcia zostaną dołączone do zażalenia składanego przez zarząd DSS" – podano także. Spółka zaznaczyła ponadto, że aktualne orzeczenie sądu stoi w opozycji do programu restrukturyzacji finansowej, jaki miał się rozpocząć w dniu 20 kwietnia 2012 roku uchwałami NWZ.

Miało zadecydować o nowej emisji akcji a tym samym wprowadzić nowe warunki dla spółki, wierzycieli oraz obligatariuszy i akcjonariuszy. „Zarząd DSS wierzy, że sąd przychyli się do argumentów przedstawionych w zażaleniu i tym samym umożliwi Spółce powrót na ścieżkę postępowania układowego" – podano również.

DSS miał w I-IV kw. 2011 roku 35,47 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 598,76 mln zł wobec 127,32 mln zł.