Tak duży wzrost zysku był wynikiem sprzedaży części aktywów.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,69 mln zł wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 33,50 mln zł wobec 26,38 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 621,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 12,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 115,14 mln zł wobec 94,20 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 815,42 mln zł zysku netto wobec 62,35 mln zł zysku rok wcześniej.