Narastająco w I-IV kw. 2011 roku KGHM miała 11078,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4708,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 22128,67 mln zł wobec 16766,50 mln zł.

Grupa KGHM Polska Miedź miała 3568,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 1266,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4383,09 mln zł wobec 1536,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5386,92 mln zł wobec 5051,24 mln zł rok wcześniej.